Mother’s Value Far Exceeds the Finest Jewels

(Proverbs 31: 10-31)

First United Methodist Church, Santa Ana, CA

Mother’s Day, May 14, 2017

 

Introduction: THE GENESIS OF MOTHER’S DAY

In 1914, U.S. President Woodrow Wilson officially recognized Mother’s Day as a national holiday. One hundred years later, the holiday has become a global celebration to honor the mothers who made sacrifices to raise generations of children and support them through adulthood.

 Illustration: A TRUE STORY OF THE ONE EYE MOTHER

I lifted this story from a site: My mom only had one eye. I hated her… she was such an embarrassment. My mom ran a small shop at a flea market. She collected little weeds to sell… actually she did anything for the money we needed, she was such an embarrassment.

There was this experience one day during my elementary school. I remember that it was field day, and my mom came. I was so embarrassed. How could she do this to me? I threw her a hateful look and ran out. The next day at school… “Your mom only has one eye?!” and they taunted me.

I wished that my mom would just disappear from this world, so I said to my mom, “Mom, why don’t you have the other eye?! You’re only going to make me a laughingstock. Why don’t you just die?” My mom did not respond. I guess I felt a little bad, but at the same time, it felt good to think that I had said what I’d wanted to say all this time. Maybe it was because my mom hadn’t punished me, but I didn’t think that I had hurt her feelings very badly.

That night… I woke up, and went to the kitchen to get a glass of water. My mom was crying there, so quietly, as if she was afraid that she might wake me. I took a look at her, and then turned away. Because of the thing I had said to her earlier, there was something pinching at me in the corner of my heart. Even so, I hated my mother who was crying out of her one eye. So I told myself that I would grow up and become successful, because I hated my one-eyed mom and our desperate poverty.

Then I studied really hard. I left my mother and came to Seoul and studied, and got accepted in the Seoul University with all the confidence I had. Then, I got married. I bought a house of my own. Then I had kids, too. Now I’m living happily as a successful man. I like it here because it’s a place that doesn’t remind me of my mom.

This happiness was getting bigger and bigger, when someone unexpected came to see me “What?! Who’s this?!” It was my mother… Still with her one eye. It felt as if the whole sky was falling apart on me. My little girl ran away, scared of my mom’s eye.

And I asked her, “Who are you? I don’t know you!!” as if I tried to make that real. I screamed at her “How dare you come to my house and scare my daughter! Get out of here now!!” And to this, my mother quietly answered, “oh, I’m so sorry. I may have gotten the wrong address,” and she disappeared. Thank goodness… she doesn’t recognize me. I was quite relieved. I told myself that I wasn’t going to care, or think about this for the rest of my life.

Then a wave of relief came upon me… one day, an invitation letter regarding a school reunion came to my house. I lied to my wife saying that I was going on a business trip. After the reunion, I went down to the old shack that I used to call a house…just out of curiosity there, I found my mother fallen on the cold ground. But I did not shed a single tear. She had a piece of paper in her hand…. it was a letter to me.

She wrote:

My son, I think my life has been long enough now. And… I won’t visit Seoul anymore… but would it be too much to ask if I wanted you to come visit me once in a while? I miss you so much. And I was so glad when I heard you were coming for the reunion. But I decided not to go to the school…. For you… I’m sorry that I only have one eye, and I was an embarrassment for you.

You see, when you were very little, you got into an accident, and lost your eye. As a mother, I couldn’t stand watching you having to grow up with only one eye… so I gave you mine… I was so proud of my son that was seeing a whole new world for me, in my place, with that eye. I was never upset at you for anything you did. The couple times that you were angry with me. I thought to myself, ‘it’s because he loves me.’ I miss the times when you were still young around me.

I miss you so much. I love you. You mean the world to me. (http://www.moralstories.org/mothers-sacrifice)

This story of a Korean mother shows her love, sacrifice, patience and long suffering. She gave her one eye to her son just to show her love and care for his future in their society.

Being a mother is difficult. She cannot be a good mother if she has no faith in God and if she does not love her family.

Today we celebrate the Mother’s Day and all mothers are our heroines or paradigm. They should be put on a pedestal. Proverbs say: “Her children stand up and encourage her, as does her husband, who praises her:  ‘Many women have done wonderful things,’ he says, ‘but you surpass all of them!’” (31:28-29).

How do we appreciate the works and memories of our mothers?

Illustration:  ROSE FOR HER MOTHER

A man stopped at a flower shop to order some flowers to be wired to his mother who lived two hundred miles away.

As he got out of his car he noticed a young girl sitting on the curb sobbing.

He asked her what was wrong and she replied, “I wanted to buy a red rose for my mother.

But I only have seventy-five cents, and a rose costs two dollars.”

The man smiled and said, “Come on in with me. I’ll buy you a rose.”

He bought the little girl her rose and ordered his own mother’s flowers.

As they were leaving he offered the girl a ride home.

She said, “Yes, please! You can take me to my mother.”

She directed him to a cemetery, where she placed the rose on a freshly dug grave.

The man returned to the flower shop, canceled the wire order, picked up a bouquet and drove the two hundred miles to his mother’s house

(http://www.theholidayspot.com/mothersday/stories/a_short_story.htm).

Some of us have still mothers with us, some of us have no more mothers. The story reminds us that while our mother is with us, let us love, appreciate and care for them.

Conclusion: ANG PAGMAMAHAL NG ISANG ANAK SA KANYANG INA

Narito naman ang isang kwento ng isang mapagmahal na anak sa kanyang ina, at mapagmahal din sa kanyang buong pamilya sa Pilipinas.

Registered nurse si Janette sa California. Kasama niya ang kanyang ina na nagpapagamot din doon. Sa kasawiang palad, namatay ang ina nito. Dahil sa kamahalan ng pamasahe pabalik sa Pilipinas, nagtipid si Janette. Pinauwi niya ang kabaong ng kanyang ina na mag-isa.

Pagdating ng kabaong, napansin ng mga kapamilya niya na dikit na dikit ang mukha ng bangkay sa salamin ng ataul. Nagkomento tuloy ang isang anak, “Ay naku! Tignan mo yan hindi sila marunong mag-ayos ng bangkay sa Amerika!” upang ayusin ang itsura ng bangkay, binuksan ang kabaong.

Aba! May sulat sa dibdib ng ina. Kinuha nila ito at binasa. Ang nilalaman ng liham na nagmula kay Janette ay…

Mahal kong tatay at mga kapatid, pasensiya na kayo at hindi ko nasamahan ang nanay sa pag-uwi riyan sa Pilipinas dahil napakamahal ng pamasahe. Ang gastos ko palang sa kanya ay mahigit $10,000 na, ayoko ng isipin pa ang eksaktong halaga.

Anyway ipinadala ko kasama ni nanay ang mga sumusunod: Nasa likod ni nanay ang dalawampu’t apat na karne norte. Ang Adidas na suot ni nanay ay para kay tatay. Ang limang pares na tsinelas ay nasa loob ng dalawang asul na jansport na backpack na inunanan ni nanay, tig-iisa kayo.

Ang iba’t ibang klase ng tsokalate at candy ay nasa puwetan ni nanay. Para sa mga bata ito. Bahala na kayong magparte-parte. Sanay hindi pa natunaw ang mga ito.

Ang pokeman stuffed toy na yapus-yapos ni nanay ay para sa bunso ni ate. Gift ko sa first Birthday ng bata. Ang itim na Esprit bag ay para kay Nene. Ate, nasa loob ng bag ang pictures ni Inay, at mga Japanese version ng pokemon trading cards at stickers.

Suot ni nanay ang tatlong Ralph Lauren, apat na Gap at dalawang Old Navy T-shirts. Ang isa ay para kay kuya at tig-iisa ang mga pamangkin ko. Maisusuot niyo ang mga iyon sa Fiesta.

Suot din ni Inay ang anim na Panty Hose at tatlong warmer para sa mga dalaga kong pamangkin. Isuot niyo ang mga ito sa party.

May isang dosenang NBA caps sa may paanan ni nanay. Para sa inyo, Itay, Kuya Dikong, Tiyo Romy. Bigyan niyo na rin ng tig-isa yung mga pamangkin ko at yung isa ay para kay pareng Tulume.

Ang tig-dadalawang pares ng Nike wristband at Knee caps na suot-suot din ni Nanay ay para sa mga anak ni Diko na nagbabasketball.

Tig-dadalawang ream ng Marlboro Green at Winston Lights ang nasa pagitan ng mga hita ni Nanay.

Apat na na jar ng Skippy Peanut Butter, dalawang dishwashing liquid, isang kiwi glass cleaner at tig-aanim na Colgate at Aqua Fresh ang nakasiksik sa kili-kili ni Nanay. Hati-hati na kayo, huwag sana kayong mag-aagawan.

Isang dosenang Wonder Bra na gusting-gusto ni Tiya Iska, suut-suot din ni nanay. Alam kong inaasam-asam nyo ‘yan, tiya. Ang Timex na Indigo kabilin-bilin mo tatay, suut-suot ni nanay, kunin mo agad, tatay.

Ang hikaw, singsing at kuwintas ( na may nakakabit pang anim na nail cutters ) na gusting-gusto mo, Ditse, ay suut-suot din ni nanay. Kunin mo na rin agad, Ditse.

Isang Ray Ban Ladies sunglass na pa-birthday ko kay Ninang Berta, hindi ko na pinasuot kay nanay. Isiniksik ko na lang sa may bandang ulunan ni nanay. Nasa pink na plastic na maliit.

Mga Channel at Champion na medyas, suut-suot din ni nanay, tig-iisa kayo, mga pamangkin ko.

Mga Diapers, panty liners, cotton buds, cotton balls, table napkins at mga scotch brite na may foam ay natatakpan ng mga putting bath towels…yan bale ang pinangkutson ko sa kabaong ni Nanay. Marami-rami rin iyon, parte-parte rin kayo.

Marami pa akong ipinag-sisiksik kung saan-saang parte gaya ng kape, coffee creamer, ilang Vienna sausage na de lata at Barbie dolls.

Meron rin mga toothbrush, paper cups, plastic spoon and fork, paper at styro foam plates, perfume, cologne, ballpens, stationeries, envelopes, bar soaps, matchbox toys, used T-shirts, hand towels, cellphone, digital camera, CD, VHS tapes, padlock, tools gaya ng screw driver, plais, long nose, atbp. Hindi ko na-itemize ang mga ito dahil nagmamadali ako.

Marami pa sana akong ipaglalalagay kaya lang, baka mag-excess baggage at si nanay pa ang maiwan.

Basta parte-parte kayo. Tatay, kuya, ate, dikong, ditse. Para sa inyo lahat ito.

Bahala na kayo kay nanay. Pamimisahan ko na lang siya rito. Balitaan ninyo na lang ako pagkatapos ng libing.

Paki-double check ang listahan kung walang nawala sa mga ipinadala ko. Nagmamahal, Janette.

P.S. Tatay, matapos nyong kunin ang lahat ng mga bagay sa kabaong ni Nanay, bihisan nyo naman si nanay.

%d bloggers like this: